• Bizi Takipte Kalın

Yayınlanmış Çalışmalar ve Bildirgeler


No Konu
25 Kronik Ağrı Sendromlarında Klasik Ağrı Tedavisi Yaklaşımı ve Nöralterapi ile Kombinasyonun Önemi 21-23 Eylül 2012 VIII. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyum Sunusu.
24 Kronik Pelvik Ağrıya Yaklaşım ve Tedavisi 14-17 Haziran 2012 IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Panel Sunusu
23 Nöralterapi Bakış Açısı ile Postoperatif Dönemde Gelişen Pelvik Ağrıya Yaklaşım. 14-17 Haziran 2012 IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Poster Sunusu
22 Postoperatif Kronik Ağrı (Bozucu Alan) Tedavisinde Nöralterapinin Yeri. 14-17 Haziran 2012 IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Poster Sunusu
21 Kronik Ağrı ve Yandaş Hastalıklarda Nöralterapi Kullanımı. 14-17 Haziran 2012 IV Uluslararası Katılımlı Nöralteapi Kongresi Poster Sunusu.
20 Olgu Sunumu: Romatoid Artrit Atağına Bağlı Alevlenme Ağrısında Nöralterapi ile Yaklaşım.
19 Postoperatif Dönemde Gelişen Kronik Pelvik Ağrı . 12.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 85, 17-20 Mayıs 2012
18 Kronik Ağrıya Eşlik Eden Hastalıklar.12.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 81, 17-20 Mayıs 2012
17 Kardiyopulmoner Resüsitasyonda İleri Yaşam Desteği Sunusu. 31 Mart- 01 Nisan 2012 Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği "Nöralterapi ve Kardiyopulmoner Resüsiyasyon Kursu".
16 Travma ve Operasyon Sonrası Görülen Kronik Baş Ağrısına Nöralterapi ile Yaklaşım. III. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresi Poster Sunusu, 4-6 Haziran 2010
15 Alt Ekstremite Dolaşım Bozukluğu Kaynaklı Nöropatik Ağrı ve Yara Tedavisinde Nöralterapi ve Ozonterapi Kullanımı. III. Uluslararası Katılımlı Nöralterapi Kongresi Poster sunusu, 4-6 Haziran 2010
14 İleri Yaş Grubunda Lomber Spinal Cerrahi Hastalarında Kombine Spinal Epidural Anestezi. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, SS 27, 15-18 Mayıs 2009
13 Obstetrik Hastalarda 27G Ballpen Uçlu Spinal İğne Kullanımı. 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, SS 16, 15-18 Mayıs 2009
12 Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Radiküler Ağrı Tedavisinde Transforaminal Epidural Steroid Uygulaması. 10.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 56, 12-15 Haziran 2008
11 Ağrı Polikliniğine Başvuran Alt Bel Ağrılı Hastaların İlaç Kullanım Özellikleri. 10.Ulusal Ağrı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P 101, 12-15 Haziran 2008
10 Genişletilmiş Endikasyon: Posterior Yaklaşım ile Spinal Enstrumantasyon Ameliyatlarında Rejyonal Anestezi . 9.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı P 57, 12-15 Haziran 2008
09 İntübasyon Güçlüğü Bulunan Lomber Disk Hernisi Hastasında Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması. 9.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı P 58, 12-15 Haziran 2008
08 Alt Bel Ağrısında Medial Dal Bloğu Erken Dönem Sonuçlarımız. TARK 2007 Bildiri Özetleri Kitabı P 43, 25-28 Ekim 2007
07 Perkutan Laser Disc Decompression in Radicular Low Back Pain. IV. World Kongress World Institute of Pain – WIP , Special Abstract Issue, P 2120 September 25-28, 2007
06 Perkütan Lazer Disk Dekompresyon Olgularında Ameliyathane Dışı Anestezi. TARK 2006 Bildiri Özetleri Kitabı P 122, 25-28 Ekim 2006
05 The Effects of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl in Combined Spinal Epidural Anesthesia. International Medical Journal : 7.2 : 145-9, 2000
04 The Effects of Intrathecal Bupivacaine and Fentanyl in Spinal Anesthesia. 18th Annual ESRA Congress “Regional Anaesthesia and Pain Therapy”. Special Abstract Issue, P 96 1999
03 Kombine Spinal Epidural Anestezi. ARŞİV 7: 338-44, 1998
02 Premedikasyonda İ.M. Midazolam ve Morfin Uygulamasının Olguların Sedasyon Düzeyi ve Periferik Oksijen Satürasyonu Üzerine Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 25: 447-50, 1997
01 Trakeal Entübasyonun Stres Yanıtına Fentanil ve Alfentanilin Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 24: 29-33, 1996